logo Topco

ENERGIE

EPB

Elk bouw- en verbouwproject waarvoor er een bouwaanvraag/melding nodig is, moet voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB). EPB is de afkorting van Energie, Prestatie en Binnenklimaat. Op deze manier verhoogt de overheid de energiezuinigheid van gebouwen en zorgt ze voor een verbetering van het binnenklimaat.

De bouwheer dient een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze maakt de startverklaring op voor de start van de werken en de EPB-aangifte na ingebruikname  of einde van de werken. Deze worden elektronisch ingediend bij de energieprestatiedatabank. Vanaf het ontwerp staan wij je graag bij met advies over de te nemen maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen. Wij geven ook extra advies om het nog beter te doen dan de norm en zo eventueel bepaalde premie’s te bekomen. TOPCO is in zowel Vlaanderen als het Brusselse Gewest erkend.

ENERGIE2_AdobeStock_263908017.jpeg
IMG_20210923_141548.jpg

BLOWERDOORTEST

De blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting) wordt gebruikt om de werkelijke luchtdichtheid van een gebouw te meten. Dit gebeurt door een drukverschil te creëren tussen binnen en buiten van de te meten zone met behulp van een ventilator.

De uitvoering van deze meting zorgt niet alleen voor een controle van de mate van goede uitvoering en afwerking van je gebouwschil, maar levert ook een positieve invloed op het EPB-verhaal. Voor nieuwbouwprojecten is deze test onmisbaar om op een economische manier aan de normen te komen.

Wij zijn eveneens uitgerust om testen uit te voeren met meerdere ventilatoren waardoor elk  bouwvolume mogelijk is.

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing voor zowel nieuwbouw als Ingrijpende Energetische Renovaties (IER).
 

TOPCO kan instaan voor:

Opstellen van een ventilatievoorontwerp (VVO)

Voor de werkzaamheden stellen wij een ventilatievoorontwerp op, dit omvat een verslag en ventilatieplannen met verduidelijking van de minimale ventilatiedebieten, doorstroomopeningen, toevoeropeningen,.. afhankelijk van het gekozen systeem.

 

Opstellen van een ventilatieprestatieverslag (VPV)

Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt er een plaatsbezoek voorzien ter controle van de werking van het ventilatiesysteem. Hierbij worden alle elementen van het ventilatiesysteem gecontroleerd.

AdobeStock_238326233.jpeg
AdobeStock_421819489_c.jpeg

KEURINGEN

Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor tal van keuringen zoals:

  • EPC residentieel, niet-residentieel, gemeenschappelijke delen.

  • Elektrische keuringen.

  • Gaskeuringen.

  • Keuringen stookolietank ondergronds/bovengronds.

Nog iets nodig? Vraag het ons gerust.