top of page
logo Topco

ENERGIE

EPB

Elk bouw- en verbouwproject waarvoor er een bouwaanvraag/melding nodig is, moet voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB). EPB is de afkorting van Energie, Prestatie en Binnenklimaat. Op deze manier verhoogt de overheid de energiezuinigheid van gebouwen en zorgt ze voor een verbetering van het binnenklimaat.

De bouwheer dient een EPB-verslaggever aan te stellen. Deze maakt de startverklaring op voor de start van de werken en de EPB-aangifte na ingebruikname  of einde van de werken. Deze worden elektronisch ingediend bij de energieprestatiedatabank. Vanaf het ontwerp staan wij je graag bij met advies over de te nemen maatregelen om te voldoen aan de EPB-eisen. Wij geven ook extra advies om het nog beter te doen dan de norm en zo eventueel bepaalde premie’s te bekomen. TOPCO is in zowel Vlaanderen als het Brusselse Gewest erkend.

ENERGIE2_AdobeStock_263908017.jpeg
IMG_20210923_141548.jpg

BLOWERDOORTEST

De blowerdoortest (luchtdichtheidsmeting) wordt gebruikt om de werkelijke luchtdichtheid van een gebouw te meten. Dit gebeurt door een drukverschil te creëren tussen binnen en buiten van de te meten zone met behulp van een ventilator.

De uitvoering van deze meting zorgt niet alleen voor een controle van de mate van goede uitvoering en afwerking van je gebouwschil, maar levert ook een positieve invloed op het EPB-verhaal. Voor nieuwbouwprojecten is deze test onmisbaar om op een economische manier aan de normen te komen.

Wij zijn eveneens uitgerust om testen uit te voeren met meerdere ventilatoren waardoor elk  bouwvolume mogelijk is.

VENTILATIEVERSLAGGEVING

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing voor zowel nieuwbouw als Ingrijpende Energetische Renovaties (IER).
 

TOPCO kan instaan voor:

Opstellen van een ventilatievoorontwerp (VVO)

Voor de werkzaamheden stellen wij een ventilatievoorontwerp op, dit omvat een verslag en ventilatieplannen met verduidelijking van de minimale ventilatiedebieten, doorstroomopeningen, toevoeropeningen,.. afhankelijk van het gekozen systeem.

 

Opstellen van een ventilatieprestatieverslag (VPV)

Na de uitvoering van de werkzaamheden wordt er een plaatsbezoek voorzien ter controle van de werking van het ventilatiesysteem. Hierbij worden alle elementen van het ventilatiesysteem gecontroleerd.

AdobeStock_238326233.jpeg
warmteverlies-woning.jpg

WARMTEVERLIESBEREKENING

Verwarmen op lage temperatuur is verplicht voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen (nog niet in Brussel) waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd vanaf 1 januari 2023.

De warmteverliesberekening is hierbij de basis voor de correcte dimensionering van het verwarmingssysteem, vermits het juiste vermogen van de verwarmingselementen en de warmte opwekkers kan worden bepaald.

De warmteverliesberekening wordt volgens de geldende norm EN 12831-1 uitgevoerd. Hiervoor wordt de genormeerde software gehanteerd.

 

De EPB-verslaggever kan deze berekening en de bijhorende dimensioneringsnota gebruiken als stavingstuk, wat een daling van de E-peil punten tot gevolg heeft. Bij gebruik warmtepomp kan dit 5 tot 10 E-peilpunten winst opleveren. 

Ook voor bouwvergunningen voor 2023 is dit dus altijd interessant.

EPC 

Een EPC attest of energieprestatiecertificaat is een rapport dat inzicht geeft in de energetische kwaliteit van een woning.

Het rapport wordt door een energiedeskundige (type A) opgemaakt en voorzien van een energiescore. 

  • Op de EPC’s die opgemaakt zijn na 1 januari 2019 staat een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).

  • Het EPC geeft ook tips en aanbevelingen om het label van uw woning of appartement te verbeteren.

  • Voor eengezinswoningen wordt een kostenraming meegegeven bij de aanbevelingen.

 

Wanneer is een EPC nodig?

  • Een EPC is nodig per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ) en voor gemeenschappelijke delen

  • Sinds 2022 moet bij verkoop het EPC voor een bestaande woning zijn opgemaakt in 2019 of later. Het EPC beschikt dus over een energielabel.

  • Sinds 1 april 2022 moet er ook een EPC zijn bij erfpacht en opstalrecht.

  • Een EPC bij verkoop is ook nodig als er geen publiciteit wordt gemaakt

AdobeStock_421819489_c.jpeg
bottom of page