top of page
logo Topco

KEURINGEN

KEURING PRIVEWATERAFVOER

Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met 'privéwaterafvoer' wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

 

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd:

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is

  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)

  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie

 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

 

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

 

Voorwaarden

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of herbouw

 • bij een nieuwe huisaansluiting of installatie van een individuele zuivering

 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein (tenzij u reeds een conform keuringsattest heeft van nieuwbouw of verbouwing, dat niet ouder dan 5 jaar is).

 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder

 

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011, vanaf 1 januari 2021 werd de keuring aangepast en uitgebreid).

Aquaflanders is verantwoordelijk voor de keuringen. www.aquaflanders.be

"Bent u ontevreden over een keuring door een door Aquaflanders erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van Aquaflanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen."

Pijp ligging
Elektriciteit Stekkers

KEURINGEN

Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor tal van keuringen zoals:

 • Elektrische keuringen.

 • Gaskeuringen.

 • Keuringen stookolietank ondergronds/bovengronds.

Nog iets nodig? Vraag het ons gerust.

bottom of page