top of page

VEILIGHEID

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken waarbij minstens twee partijen tegelijk of achtereenvolgens aanwezig zijn op de werf, ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. Dit kan zowel tijdens het ontwerp alsook tijdens de bouwwerken plaatsvinden.

De taken van de veiligheidscoördinator bestaan o.a. uit het:

  • Opmaken van een veiligheids- en gezondheidsplan met risicoanalyse.

  • Bijhouden van een coördinatiedagboek.

  • Het uitvoeren van werfbezoeken en werfvergaderingen.

  • Opstellen van het postinterventiedossier (PID).

Het PID bevat technische en administratieve inlichtingen over je bouwwerk en is belangrijk voor toekomstige werkzaamheden. Dit document moet ook verplicht bij de verkoopakte worden toegevoegd wanneer de woning verkocht wordt.

bottom of page